प्रवेश परिक्षाकाे नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धमा

Jan 14, 2022Introduction0 comments

मिति २०७८।०९।३० गते भएको प्रवेश परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको छ । नतिजा यस फाईलमा डाल्नलेड गर्न सक्नुहुन्छ ।

https://drive.google.com/file/d/1PHffqua6sp6d-mpmGY-4ilGZvdPkeQ6G/view?usp=sharing

Entrance Form Open!!

M.Sc. in C.M.