Final Exam Routine of Diploma & PCL Level

Diploma & PCL Level Final Exam Routine Yearly System 1st, 2nd, 3rd & Sem System 1st yr 2nd Part Regular Back Exam Routine-2078-09-27 Diploma-PCL-Level-Semes-II-yearly-12-3rd-_Final-Exam-Routine-2078-09-27Download

Special Chance Exam form submission Notice for Diploma/PCL Level

Diploma/PCL Level Special Chance Exam form submission Notice-2078-09-18 (३ पेजको आवेदन फाराम सम्वन्धित परिषद् प्रदेश कार्यालयबाट उपलव्ध हुने हुंदा शिक्षण संस्थाहरूले सम्पर्क गरी बुझिलिइ परीक्षार्थीहरूलाइ बितरण गर्नुहुन अनुरोध छ) Link:...

विदा सम्बन्धी सूचना ।

मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान नेपाल अन्तर्गत मुख्य कार्यालय लगायत सबै शैक्षिक कार्यक्रमहरु भोलि २०७८/०९/१५ गतेको दिन बन्द रहने यही सूचनाबाट जानकारी गराइन्छ । Notice by Ministry of Home...