Gallery

21st AGM

Annual General Meeting held on 18th Baisakh, 2079.

20th AGM Photos

2078/09/10

Educational Institutes

School of Engineering, School of Agriculture, School of Nursing and Polytechnical Institute.

Community Programs

डाक्नेश्वरी नगरपालिका, सामुदायिक विद्यालय सुधार कार्यक्रम

सामुदायिक विद्यालय स्तरीकरण अन्तरकृयात्मक कार्यक्रम

Guest From Japan, A gift for a lifetime

जापानबाट पालनु भएका अतिथिहरु सँग मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान नेपालको अध्यक्ष श्री गुरुप्रसाद बराल र कार्यकारी निर्देशक डा. रामचन्द्र पाण्डे

रामविनोद स्मृति ग्रन्थ विमोचन

रामविनोद स्मृति ग्रन्थ विमोचन समारोहको समिक्षा बैठक

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार अभियान

प्रकाशन इकाइका गतिविधिहरु

मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान नेपालका प्रकाशनहरु खरिद गरी प्रोत्साहित गर्नु हुने वैद्यिक व्यक्तित्वहरुलाई विशेष धन्यवाद

Campus Programs

School of Agriculture

Extra Cirriculum Activities of School of Agriculture

Ananda Nepal on MBMAN

An Interactive Program with Kyoto University, Japan, representative Ananda Nepal

An interactive program with our computer department students, faculty members and Ananda Nepal representing Kyoto University, Japan.

Ananda Nepal on MBMAN

Faculty Development Program in the 21st Century Engineering Education

An interactive program with the faculty members and staffs of School of Engineering organized by Architecture Department, S.O.E.

Ananda Nepal on MBMAN

Sports Week 2079 Prize Distribution, SOE

Prize Distribution Program of School of Engineering Sports Week 2079

Ananda Nepal on MBMAN

PEC Expo Experience Sharing Program

Model Making Competition, B. Architecture 2077 Batch

Ananda Nepal on MBMAN

Workshop on Research Methodology

Research Management Cell

Ananda Nepal on MBMAN

Cultural Program

On the Occasion of 14th Febuary, 2023.

Entrance Form Open!!

M.Sc. in C.M.